Företaget som uppgraderar och servar ditt DEC system
Dectime Systems AB moderniserar äldre DEC system med modern INTEL hårdvara via
viritualisering med Charon programvara från STROMASYS. På så sätt kan du och ditt företag effektivisera och slipper på så sätt göra kostsamma nyinvesteringar i ny -utvecklade applikationer och nytt system. Låt Dectime Systems AB hjälpa dig med att effektiverisera ert företags VMS datorsystem så att ni blir mer effektiva och kan hänga med i framtiden. Lägre kostnader och betydligt snabbare VAX-Alpha/AXP maskiner.
Dectime Systems AB arbetar med virutalisering och emulatorer för Windows och Linux, som går ut på att flytta in den gamla programvaran med sitt operativsystem i ett nytt INTEL system. Det blir en stor besparing för kunderna när det också går snabbare på INTEL plattformen samt är effektivare och billigare att äga än idag.
– Kunderna märker oftast inte av skillnaden i någon större utsträckning förutom att det blir modern hårdvara och att det går mycket snabbare, säger Arne.

Arne Hermansson har haft företaget sedan 2004 och har en ytterligare anställd, Lasse Fritzell som arbetar som VMS konsult. En stor kund för Dectime är SCA i Ortviken som arbetar inom pappersindustrin. SCA använder dessa Charon-VAX emulatorer på INTEL servrar som styr delar av pappers-maskinerna där. Kunderna är små och stora företag och finns över hela Skandinavien även på Island. En del banker finns också på Dectimes Systems ABs kundlista.
– OpenVMS systemen är till exempel det system som egentligen utför jobbet i bakgrunden på banken när du gör dina transaktioner eller liknande via ditt bankkonto, på exempelvis internetbanken, säger Arne.

Dectimes Systems ABs styrka är att de underlättar livet för sina kunder genom att spara stora pengar på viritualisering av DEC system istället för att skriva nya kostsamma applikationer, kunderna kan fortsätta att använda sina gamla fast på ny modern hårdvara. I framtiden måste man kanske ha ett modernt system, men med detta så har man fått ’råd-rum’, tid att tänka efter.
– På det här sättet får företagen råd och förlorar inget genom att skriva in nya applikationer och användarna kan använda de gamla systemen som de känner sig trygga med, säger Arne.

Den närmste framtiden för Dectime Systems AB ser ljus ut. Så länge det finns kvar gamla DEC system som måste effektiviseras finns det jobb kvar. Men för säkra upp inkomsterna arbetar Dectime Systems AB också med underhåll av mjukvaran på olika företags OpenVMS samt True64/Digital UNIX datorer även viss begangnad försäljning och mycket annat.
– Vi tillhandahåller också informationssystem till exempelvis bostadsrättsföreningar och företag som vill ha en Display TV-kanal. Det är en bisyssla och tekniken går snabbt framåt vilket gör dessa lättare att hantera eftersom displayerna och mjukvarorna blir bättre och bättre, säger Arne.

Dectime Systems AB

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0708632035


Email:
arne.hermansson@dectime.se

Hemsida:
www.dectime.se

Adress:
Dectime Systems AB
Box 6022
14106 Kungens kurva

| 13 SENASTE FÖRETAGEN